Daňové zákony 2020

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a aktualizácií on-line

Expresnú objednávku príručky Daňové zákony 2020 SR XXL ProFi v pdf v najnovšom znení (31. 10. 2020) vybavíte na tejto stránke dole!


Novelizácie podľa čísla v Zbierke

Novelizačné zákony publikované od 1. januára 2019 chronologicky. Informácie k novelám platným pre rok 2020 postupne dopĺňame.

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Novelizácie podľa zákona

Novely publikované od 1. januára 2019 podľa novelizovaného zákona. Informácie k novelám platným pre rok 2020 postupne dopĺňame.

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Úplné znenia

Zoznámte sa s najnovšími úplnými zneniami daňových zákonov v právnom stave k 1. októbru 2020.

PREJSŤ NA ZOZNAM ZÁKONOV

Na prevzatie

Preberte si zadarmo e-booky, prílohy a súbory s dokumentami EÚ

PREJSŤ NA ZOZNAM SÚBOROV

Objednajte si Daňové zákony 2020 SR XXL ProFi

E-book v pdf v právnom stave k 1. októbru 2020 + aktualizačný servis po každej zmene.

V tomto rozšírenom vydaní aj téma e-kasa a zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti!

Elektronický komplet na rok 2020 za akciovú cenu 3,95 EUR

Objednávam záväzne 1 ks kompletu Daňové zákony 2020 SR XXL ProFi:

Na nákup prostredníctvom tohoto formulára sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.Danove-Zakony.cz. Objednaním potvrdzuje zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Kontakty

NEWSLETTER - vydavatelství

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

+420 603 282 990

newsletter@newsletter.cz

IČ 61278823

Právne upozornenie: Znenie textov na týchto webových stránkach bolo preverené so všetkou dostupnou starostlivosťou, vydavateľ ani predajca však nepreberajú žiadne záruky za eventuálne škody vzniknuté ich použitím a nezodpovedajú teda za to, ak by na základe textov zverejnených na týchto webových stránkach ktokoľvek konal alebo sa zdržal konania a v súvislosti s tým mu vznikla akákoľvek škoda materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Autorské práva k týmto webovým stránkam sú predmetom ochrany podľa zákonov ČR a SR a ich nositeľom je výhradne vydavateľ. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo častí týchto webových stránok akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného dovolenia vydavateľa je zakázané.