Daňové zákony 2021

Komplet publikácie, aktualizačného servisu a on-line prístupu k platným zneniam

Príručky Daňové zákony 2021 a Práca & Mzdy 2021: expresnú objednávku vybavíte na tejto stránke dole!


Novelizácie podľa čísla v Zbierke

Novelizačné zákony publikované po 1. januári 2020 chronologicky. Posledná aktualizácia 8. júna 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Novelizácie podľa zákona

Novely publikované po 1. januári 2020 podľa novelizovaného zákona. Posledná aktualizácia 8. júna 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Úplné znenia

Zoznámte sa s najnovšími úplnými zneniami daňových zákonov v právnom stave k 1. decembru 2020 / 1. januáru 2021 / 6. februáru 2021 / 31. marcu 2021 / 1. júlu 2021. Posledná aktualizácia 8. júma 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM ZÁKONOV

Na prevzatie

Preberte si zadarmo e-booky, prílohy a súbory s dokumentami EÚ. Posledná aktualizácia 8. júna 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM SÚBOROV

Objednajte si príručky Daňové zákony 2021 SR XXL ProFi a Práca & Mzdy SR 2021

E-booky v pdf v právnom stave k 31. marcu 2021 + aktualizačný servis po každej zmene.

Elektronický komplet na rok 2021 za akciovú cenu 7,65 EUR

Objednávam záväzne 1 ks kompletu :

Tlačené verzie Daňových zákonov 2021 a Práca a Mzdy 2021 na Knihcentrum.sk

Požiadavky korporátnych zákazníkov na dodávku viacerých kusov vybavíte na mailovej adrese newsletter@newsletter.cz 

Na nákup prostredníctvom tohoto formulára sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.Danove-Zakony.cz. Objednaním potvrdzuje zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Kontakty

NEWSLETTER - vydavatelství

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

+420 603 282 990

newsletter@newsletter.cz

IČ 61278823

Právne upozornenie: Znenie textov na týchto webových stránkach bolo preverené so všetkou dostupnou starostlivosťou, vydavateľ ani predajca však nepreberajú žiadne záruky za eventuálne škody vzniknuté ich použitím a nezodpovedajú teda za to, ak by na základe textov zverejnených na týchto webových stránkach ktokoľvek konal alebo sa zdržal konania a v súvislosti s tým mu vznikla akákoľvek škoda materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Autorské práva k týmto webovým stránkam sú predmetom ochrany podľa zákonov ČR a SR a ich nositeľom je výhradne vydavateľ. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo častí týchto webových stránok akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného dovolenia vydavateľa je zakázané.