Daňové zákony 2019
Komplet tlačenej publikácie, e-booku a aktualizácií on-line

E-shop s publikáciami pre rok 2019

Komplety tlačených publikácií radu Daňové zákony 2019 s e-bookmi a aktualizačným servisom pre SR a ČR nájdete TU. Expresnú objednávku vybavíte aj na tejto stránke dole!

Novelizácie podľa čísla v Zbierke

Novelizačné zákony publikované od 1. januára 2017 chronologicky

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Novelizácie podľa zákona

Novely publikované od 1. januára 2017 podľa novelizovaného zákona

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Úplné znenia

Zoznámte sa s najnovšími úplnými zneniami daňových zákonov

PREJSŤ NA ZOZNAM ZÁKONOV

Na prevzatie

Preberte si zadarmo e-booky, prílohy a súbory s dokumentami EÚ

PREJSŤ NA ZOZNAM SÚBOROV

Objednajte si Daňové zákony 2019 SR XXL ProFi

Tlačená verzia v právnom stave k 1. januáru 2019, e-booky, aktualizačný servis po každej zmene.

V tomto vydaní aj téma e-kasa!

Komplet za akciovú cenu 6,39 EUR + doprava (4 EUR)

Objednávam záväzne 1 ks kompletu Daňové zákony 2019 SR XXL ProFi:

Na nákup prostredníctvom tohoto formulára sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.danove-zakony.cz. Objednaním potvrdzuje zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Kontakty

NEWSLETTER - vydavatelství

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

+420 603 282 990

newsletter@newsletter.cz

IČ 61278823

Právne upozornenie: Znenie textov na týchto webových stránkach bolo preverené so všetkou dostupnou starostlivosťou, vydavateľ ani predajca však nepreberajú žiadne záruky za eventuálne škody vzniknuté ich použitím a nezodpovedajú teda za to, ak by na základe textov zverejnených na týchto webových stránkach ktokoľvek konal alebo sa zdržal konania a v súvislosti s tým mu vznikla akákoľvek škoda materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Autorské práva k týmto webovým stránkam sú predmetom ochrany podľa zákonov ČR a SR a ich nositeľom je výhradne vydavateľ. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo častí týchto webových stránok akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného dovolenia vydavateľa je zakázané.