Daňové zákony 2022

Komplet publikácie, aktualizačného servisu a on-line prístupu k platným zneniam

Pripravujeme pre vás tlačené publikácie, e-booky a on-line servis pre rok 2022. Všetky funkcie servisných stránok budú v prevádzke po 14. novembri 2021. 

Príručky Daňové zákony 2022 a Práca & Mzdy 2022: expresnú objednávku vybavíte na tejto stránke dole!


Novelizácie podľa čísla v Zbierke

Novelizačné zákony účinné po 1. januári 2021 chronologicky. Posledná aktualizácia 21. novembra 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Novelizácie podľa zákona

Novely účinné po 1. januári 2021 podľa novelizovaného zákona. Posledná aktualizácia 21. novembra 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM NOVELIZÁCIÍ


Úplné znenia

Zoznámte sa s najnovšími úplnými zneniami daňových zákonov v právnom stave k 21. novembru 2021 / 1. januáru 2022. Posledná aktualizácia 21. novembra 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM ZÁKONOV

Na prevzatie

Preberte si zadarmo e-booky, prílohy a súbory s dokumentami EÚ. Posledná aktualizácia 21. novembra 2021.

PREJSŤ NA ZOZNAM SÚBOROV

Objednajte si príručky Daňové zákony 2022 SR XXL ProFi a Práca & Mzdy SR 2022

E-booky v pdf v právnom stave k 1. januáru 2022 + aktualizačný servis po každej zmene.

Elektronický komplet na rok 2022 za akciovú cenu 7,85 EUR

Objednávam záväzne 1 ks kompletu:

Tlačené verzie Daňových zákonov 2022 a Práca a Mzdy 2022 na Knihcentrum.sk

Požiadavky korporátnych zákazníkov na dodávku viacerých kusov vybavíte na mailovej adrese newsletter@newsletter.cz 

Na nákup prostredníctvom tohoto formulára sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.Danove-Zakony.cz. Objednaním potvrdzuje zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Kontakty

NEWSLETTER - vydavatelství

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

+420 603 282 990

newsletter@newsletter.cz

IČ 61278823

Právne upozornenie: Znenie textov na týchto webových stránkach bolo preverené so všetkou dostupnou starostlivosťou, vydavateľ ani predajca však nepreberajú žiadne záruky za eventuálne škody vzniknuté ich použitím a nezodpovedajú teda za to, ak by na základe textov zverejnených na týchto webových stránkach ktokoľvek konal alebo sa zdržal konania a v súvislosti s tým mu vznikla akákoľvek škoda materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Autorské práva k týmto webovým stránkam sú predmetom ochrany podľa zákonov ČR a SR a ich nositeľom je výhradne vydavateľ. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo častí týchto webových stránok akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného dovolenia vydavateľa je zakázané.