Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení zákona č. 350/2004 Z. z., č. 651/2004 Z. z., č. 340/2005 Z. z., č. 523/2005 Z. z., č. 656/2006 Z. z., č. 215/2007 Z. z., č. 593/2007 Z. z., č. 378/2008 Z. z., č. 465/2008 Z. z., č. 83/2009 Z. z., č. 258/2009 Z. z., č. 471/2009 Z. z., č. 563/2009 Z. z., č. 83/2010 Z. z., č. 490/2010 Z. z., č. 331/2011 Z. z., č. 406/2011 Z. z., č. 246/2012 Z. z., č. 440/2012 Z. z., č. 360/2013 Z. z., č. 218/2014 Z. z., č. 268/2015 Z. z., č. 360/2015 Z. z., č. 297/2016 Z. z., č. 298/2016 Z. z., č. 334/2017 Z. z. a č. 112/2018 Z. z.