Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v právnom stave k 1. 1. 2020, platný k 1. 10. 2020