Novelizácie podľa čísla v Zbierke zákonov
Novelizačné zákony publikované po 1. januári 2017 chronologicky

Zákon č. 243/2017 Z. z.

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1. 1. 2018

Vyhlásený

12. 10. 2017

Zákon č. 264/2017 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2018

Vyhlásený

8. 11. 2017

Zákon č. 267/2017 Z. z.

Novela zákona o správe daní

Účinnosť od 1. 1. 2018 / 1. 1. 2019

Vyhlásený

10. 11. 2017

Zákon č. 279/2017 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2018

Vyhlásený

21. 11. 2017

Zákon č. 292/2017 Z. z.

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1. 1. 2018

Vyhlásený

29. 11. 2017

Zákon č. 334/2017 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť od 1. 1. 2018

Vyhlásený

23. 12. 2017

Zákon č. 335/2017 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 30. 12. 2017

Vyhlásený

23. 12. 2017

Zákon č. 344/2017 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť čiastočne od 1. 1. 2018,

čiastočne od 1. 1. 2019

Vyhlásený

28. 12. 2017

Zákon č. 57/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 4. 2018

Vyhlásený

7. 3. 2018

Zákon č. 63/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 5. 2018

Vyhlásený

8. 3. 2018

Zákon č. 112/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o miestnych daniach

Účinnosť od 1. 5. 2018 / 1. 1. 2019

Vyhlásený

14. 4. 2018

Zákon č. 177/2018 Z. z.

Novela zákona o správe daní

Účinnosť od 1. 9. 2018

Vyhlásený

22. 6. 2018

Zákon č. 209/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 9. 2018

Vyhlásený

18. 7. 2018

Zákon č. 213/2018 Z. z.

Nový zákon o dani z poistenia, novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť od 1. 10. 2018 / 1. 1. 2019

Vyhlásený

18. 7. 2018

Zákon č. 317/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2022

Vyhlásený

19. 11. 2018

Zákon č. 323/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť od 1. 1. 2019

Vyhlásený

20. 11. 2018

Zákon č. 347/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2019

Vyhlásený

10. 12. 2018