Novelizácie podľa čísla v Zbierke zákonov
Novelizačné zákony publikované po 1. januári 2018 chronologicky

Zákon č. 57/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 4. 2018

Vyhlásený

7. 3. 2018

Zákon č. 63/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 5. 2018

Vyhlásený

8. 3. 2018

Zákon č. 112/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty

a zákona o miestnych daniach

Účinnosť od 1. 5. 2018 / 1. 1. 2019

Vyhlásený

14. 4. 2018

Zákon č. 177/2018 Z. z.

Novela zákona o správe daní

Účinnosť od 1. 9. 2018

Vyhlásený

22. 6. 2018

Zákon č. 209/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 9. 2018

Vyhlásený

18. 7. 2018

Zákon č. 213/2018 Z. z.

Nový zákon o dani z poistenia, novela zákona o dani z príjmov

a daňového poriadku

Účinnosť od 1. 10. 2018 / 1. 1. 2019

Vyhlásený

18. 7. 2018

Zákon č. 317/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2022

Vyhlásený

19. 11. 2018

Zákon č. 323/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť od 1. 1. 2019

Vyhlásený

20. 11. 2018

Zákon č. 347/2018 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2019

Vyhlásený

10. 12. 2018

Zákon č. 4/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 2. 2019

Zákon č. 9/2019 Z. z.

Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici

Účinnosť od 1. 4. 2019

Zákon č. 10/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 4. 2019

Zákon č. 35/2019 Z. z.

Novela daňového poriadku

Účinnosť od 1. 4. 2019

Zákon č. 54/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Zákon č. 88/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 9. 4. 2019

Zákon . 92/2019 Z. z

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Účinnosť od 20. 4. 2019

Zákon č. 155/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 7. 2019

Zákon č. 188/2019 Z. z.

Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici

Účinnosť od 1. 7. 2019

Zákon č. 221/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov, zákona o spotrebnej dani

z minerálneho oleja, zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákona o miestnych daniach, daňového poriadku a zákona

o spotrebnej dani z alkoholu

Účinnosť čiastočně od 1. 9. 2019, čiastočně od 1. 12. 2019, čiastočně od 1. 1. 2021

Zákon č. 223/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 9. 2019

Zákon č. 228/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 233/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 202

Zákon č. 301/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť čiastočně od 1. 12. 2019, čiastočně od 1. 1. 2020, čiastočně od 1. 1. 2021, čiastočně od 1. 1. 2021

Zákon č. 315/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 316/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 317/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť d 1. 1. 2020

Zákon č. 318/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 319/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020