Novelizácie podľa čísla v Zbierke zákonov

Novelizačné zákony publikované po 1. januári 2020 chronologicky (posledná aktualizácia zoznamu 8. júna 2021)

Zákon č. 46/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť od 1. 4. 2020

Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Úprava podmienok zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť od 19. 3. 2020

Zákon č. 67/2020 Z. z.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 4. 4. 2020

Zákon č. 75/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 9. 4. 2020

Zákon č. 96/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 25. 4. 2020

Zákon č. 120/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 20. 5. 2020

Zákon č. 156/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 17. 6. 2020

Zákon č. 198/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov, zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, daňového poriadku a zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 21. 7. 2020

Zákon č. 264/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 29. 9. 2020

Zákon č. 296/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť 31. 10. 2020

Zákon č. 312/2020 Z. z.

Novela daňového poriadku

Účinnosť 1. 8. 2021

Zákon č. 339/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z motorových vozidiel

Účinnosť 1. 12. 2020

Zákon č. 344/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť čiastočně 1. 1. 2021, čiastočně 1. 7. 2021

Zákon č. 353/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 1. 1. 2021

Zákon č. 354/2020 Z. z.

Novela zákona o miestnych daniach

Účinnosť 1. 1. 2021

Zákon č. 416/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť 30. 12. 2020 / 1. 1. 2021

Zákon č. 420/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť 1. 1. 2021

Zákon č. 421/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť 1. 1. 2021

Zákon č. 9/2021 Z. z.

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Účinnosť 20. 1. 2021

Zákon č. 45/2021 Z. z.

Novela daňového poriadku

Účinnosť 6. 2. 2021

Zákon č. 47/2021 Z. z.

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Účinnosť 6. 2. 2021

Zákon č. 57/2021 Z. z.

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Účinnosť 12. 2. 2021

Zákon č. 76/2021 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť 1. 3. 2021

Zákon č. 115/2021 Z. z.

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Účinnosť 31. 3. 2021

Zákon č. 186/2021 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť 1. 7. 2021