Novelizácie podľa čísla v Zbierke zákonov
Novelizačné zákony publikované po 1. januári 2019 chronologicky (posledná aktualizácia zoznamu 23. septembra 2020, právny stav 1. októbra2020)

Zákon č. 4/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 2. 2019

Zákon č. 9/2019 Z. z.

Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici

Účinnosť od 1. 4. 2019

Zákon č. 10/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 4. 2019

Zákon č. 35/2019 Z. z.

Novela daňového poriadku

Účinnosť od 1. 4. 2019

Zákon č. 54/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Zákon č. 88/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 9. 4. 2019

Zákon . 92/2019 Z. z

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Účinnosť od 20. 4. 2019

Zákon č. 155/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 7. 2019

Zákon č. 188/2019 Z. z.

Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici

Účinnosť od 1. 7. 2019

Zákon č. 221/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov, zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákona o miestnych daniach, daňového poriadku a zákona o spotrebnej dani z alkoholu

Účinnosť čiastočně od 1. 9. 2019, čiastočně od 1. 12. 2019, čiastočně od 1. 1. 2021

Zákon č. 223/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 9. 2019

Zákon č. 228/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 233/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 202

Zákon č. 301/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť čiastočně od 1. 12. 2019, čiastočně od 1. 1. 2020, čiastočně od 1. 1. 2021, čiastočně od 1. 1. 2022

Zákon č. 315/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 316/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 317/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť d 1. 1. 2020

Zákon č. 318/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 319/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Záko  č. 364/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z motorových vozidiel

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 368/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Účinnosť od 1. 1. 2020  

Zákon č. 369/2019 Z. z.

Novela zákona o miestnych daniach, zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a daňového poriadku

Účinnosť čiastočně od 1. 1. 2020, čiastočně od 1. 1. 2021

Zákon č. 390/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť od 1. 10. 2020

Zákon č. 393/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 4. 2020

Zákon č. 460/2019 Z. z.

Novela zákona o miestnych daniach

Účinnosť od 1. 7. 2020

Zákon č. 462/2019 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov

Účinnosť od 1. 1. 2020

Zákon č. 46/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť od 1. 4. 2020

Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Úprava podmienok zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Účinnosť od 19. 3. 2020

Zákon č. 67/2020 Z. z.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 4. 4. 2020

Zákon č. 75/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 9. 4. 2020

Zákon č. 96/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 25. 4. 2020

Zákon č. 120/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 20. 5. 2020

Zákon č. 156/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 17. 6. 2020

Zákon č. 198/2020 Z. z.

Novela zákona o dani z príjmov, zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, daňového poriadku a zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 21. 7. 2020

Zákon č. 264/2020 Z. z.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

Účinnosť 29. 9. 2020