Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Úplné znenie v právnom stave k 6. 2. 2021