Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

v znení zákona č. 75/2020 Z. z., č. 96/2020 Z. z., č. 120/2020 Z. z., č. 156/2020 Z. z., č. 198/2020 Z. z. a č. 264/2020 Z. z. v právnom stave k 1. 10. 2020