Novelizácie podľa zákona
Prehlad novelizačných zákonov vyhlásených po 1. januári 2017 podľa daňového zákona, ktorý mení (a ďalej chronologicky)