Novelizácie podľa zákona
Prehlad novelizačných zákonov vyhlásených po 1. januári 2019 podľa daňového zákona, ktorý mení (posledná aktualizácia zoznamu 23. septembra 2020, právny stav 1. októbra 2020)

Zákon o dani z príjmov

Novela zákonom č. 4/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 10/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 54/2019 Z. z. 

Novela zákonom č. 88/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 155/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 221/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 223/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 228/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 233/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 301/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 315/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 316/2019 Z. z. 

Novela zákonom č. 319/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 390/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 462/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 46/2020 Z. z.

Úprava nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

595/2003 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Novela zákonom č. 317/2019 Z. z. 

Novela zákonom č. 318/2019 Z. z.

Novela zákonom. č. 368/2019 Z. z.

222/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novela zákonom č. 221/2019 Z. z. 

Novela zákonom č. 369/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 460/2019 Z. z.

582/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákonom č. 364/2019 Z. z.

361/2014 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

213/2018 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Novela zákonom č. 9/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 188/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 369/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

289/2008 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Novela zákonom č. 35/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 221/2019 Z. z. 

Novela zákonom č. 369/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 390/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 46/2020 Z. z.

Úprava nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

583/2009 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Novela zákonom č. 75/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 96/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 120/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 156/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 264/2020 Z. z.

67/2020 Z. z.

Úplné znenie