Novelizácie podľa zákona

Prehlad novelizačných zákonov publikovaných po 1. januári 2022 podľa daňového zákona, ktorý mení (posledná aktualizácia zoznamu 10. februára 2023)

Zákon o dani z príjmov

Novela zákonom č. 129/2022 Z. z. 

Novela zákonom č. 222/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 232/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 257/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 433/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 496/2022 Z. z.  ¨

Novela zákonom č. 519/2022 Z. z.

595/2003 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty  

Novela zákonom č. 222/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 516/2022 Z. z. 

222/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novela zákonom č. 92/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 178/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 249/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 335/2022 Z. z.

582/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon nebol medzi 2 1. 2022 a 10. 2. 2023 novelizovaný

361/2014 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon nebol medzi 2. 1. 2022 a 10. 2. 2023 novelizovaný  

213/2018 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon nebol medzi 2. 1. 2022 a 10. 2. 2023 novelizovaný

289/2008 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Novela zákonom č. 39/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 325/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 433/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 496/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 519/2022 Z. z. 

563/2009 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Novela zákonom č. 65/2022 Z. z.

Novela zákonom č. 169/2022 Z. z.  

67/2020 Z. z.

Úplné znenie

DonauMedia, s. r. o. © 1994 - 2022 Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!