Novelizácie podľa zákona

Prehlad novelizačných zákonov publikovaných po 1. januári 2023 podľa daňového zákona, ktorý mení (posledná aktualizácia zoznamu 1. júna 2024)

Zákon o dani z príjmov

Novela zákonom č. 87/2024 Z. z.

Novela zákonom č. 46/2024 Z. z.

Novela zákonom č. 530/2023 Z. z. 

Novela zákonom č. 508/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 496/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 309/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 281/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 278/2023 Z. z.  ¨

Novela zákonom č. 205/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 128/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 123/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 65/2023 Z. z. 

Novela zákonom č. 60/2023 Z. z. 

Novela zákonom č. 59/2023 Z. z.  

595/2003 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty  

Novela zákonom č. 102/2024 Z. z.

Novela zákonom č. 530/2023 Z. z. 

Novela zákonom č. 516/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 309/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 9/2023 Z. z. 

222/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novela zákonom č. 278/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 2/2023 Z. z.

582/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon nebol po 1. 1. 2023 novelizovaný

361/2014 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon nebol po 1. 1. 2023 novelizovaný

213/2018 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon nebol po 1. 1. 2023 novelizovaný

289/2008 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Novela zákonom č. 102/2024 Z. z.

Novela zákonom č. 87/2024 Z. z.

Novela zákonom č. 508/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 507/2023 Z. z.

Novela zákonom č. 59/2023 Z. z.

563/2009 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Zákon nebol po 1. 1. 2023 novelizovaný  

67/2020 Z. z.

Úplné znenie

DonauMedia, s. r. o. © 1994 - 2024 Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!