Zákon č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie v právnom stave k 1. 1. 2021