Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úplné znenie v právnom stave k 1. 6. 2024

DonauMedia, s. r. o. © 1994 - 2024 Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!