Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v znení zákona č. 331/2011 Z. z., č. 332/2011 Z. z., č. 384/2011 Z. z. č. 546/2011 Z. z., č. 69/2012 Z. z., č. 91/2012 Z. z., č. 235/2012 Z. z., č. 246/2012 Z. z., č. 440/2012 Z. z., č. 218/2013 Z. z., č. 435/2013 Z. z., č. 213/2014 Z. z., č. 218/2014 Z. z., č. 333/2014 Z. z., č. 361/2014 Z. z., č. 130/2015 Z. z., č. 176/2015 Z. z., č. 252/2015 Z. z., č. 269/2015 Z. z., č. 393/2015 Z. z., č. 447/2015 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 298/2016 Z. z., č. 339/2016 Z. z., č. 267/2017 Z. z., č. 344/2017 Z. z., č. 177/2018 Z. z. a č. 213/2018 Z. z.